Doe uw mond open.


Mocht het een keer voorkomen dat u vindt dat wij u onjuist of onzorgvuldig informeerden of behandelen? Doe dan uw mond open! Vraag ons om een verhelderend gesprek. Uw tandarts kan dan nog eens uitleggen waarom hij of zij iets op een bepaalde manier deed. U kunt dan gezamenlijk zoeken naar een oplossing.
              
Informatiepunt en klachtenregeling.


Komt u er samen niet uit, dan kunt u telefonisch advies inwinnen bij de Associatie Nederlandse Tandartsen (ANT). Levert ook dit geen bevredigende oplossing, dan kunt u gebruik maken van de ANT-klachtenregeling, hieraan zijn wel kosten verbonden.. Daarbij zijn twee mogelijkheden, namelijk bemiddeling en formele klachtbehandeling, resulterend in een uitspraak.

Websiteinstellingen
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg
Verberg