Wat is een spoedgeval?

  • Acute pijn / zwelling
  • Ongeval
  • Nabloedingen

 

Het kan zijn dat u twijfelt of zich zorgen maakt, neem dan contact op en vraag advies van uw tandarts.

 

Spoedgevallendienst buiten praktijkuren

Uw tandarts heeft met een aantal collega’s een Spoedgevallendienst georganiseerd om ervoor te zorgen dat er in geval van nood buiten normale praktijkuren tandheelkundige hulp beschikbaar is. U kunt alleen in spoedeisende gevallen een beroep doen op de dienstdoende tandarts van de spoedgevallendienst. Het is niet de bedoeling daar gebruik van te maken voor problemen die tijdens de normale praktijkuren kunnen worden behandeld. Er is sprake van een ‘spoedeisende situatie’ als het verlenen van hulp redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld. Het gaat dan bijvoorbeeld om een ongeval, een nabloeding of een andere acute klacht. Denk aan een geldig verzekeringsbewijs, een ID, contant geld en vraag, indien mogelijk, vooraf om een globale kostenbegroting.

Raadpleeg de site voor meer informatie: www.tandartsenoss.nl

Tandartspraktijk Herpen en Ravenstein